logo

中国瓦萨冠军榜

 

2003,男子冠军  奥斯卡·史瓦德

 

           奥斯卡·史瓦德

女子冠军  玛杰特·罗丽格


 玛杰特·罗丽格

2004,50公里赛冠军  尤尔根·奥克兰

 

 

尤尔根·奥克兰

2004、2005、2006、2009,

           50公里赛冠军  李宏雪

 

李宏雪

2005、2006、2007,

            50公里赛冠军  斯坦尼斯拉夫·拉扎克

 

斯坦尼斯拉夫·拉扎克

2007,50公里赛冠军  王春丽

 

王春丽

2008,  50公里赛男子冠军  费德雷克·皮森

 

  费德雷克·皮森       

 50公里赛女子冠军  彭永虹

 

彭永虹

2009,50公里赛男子  安德斯·郝格博格

 

安德斯·郝格博格

2010,男子冠军  夏万   女子冠军  宋波

 

夏万

宋波

2011,冠军  许文龙

 

许文龙

2012, 法国  Bourgeois Pin Elodie

 

Bourgeois Pin Elodie

2013,冠军  陈爽

 

陈爽

2014,冠军  马清华

 

马清华